Foto: Apelacioni sud u Beogradu
Hronika

APELACIONI SUD POTVRDIO: Dejan Simeunović nije počinio krivično delo ubistva

Pančevo, Sub, 02/12/2017 - 21:11
Vladimir Đoković

 

Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je Dejan Simeunović oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo ubistvo na mah “jer nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani”.

Apelacioni sud odbio je žalbu tužilaštva na presudu kojom je Viši sud u Pančevu 2014. godine oslobodio Simeunovića od optužbi za ubistvo. Nije prihvatio ni prekvalifikaciju kojom je tužilaštvo tražilo da Simeunović bude osuđen za ubistvo na mah – već je Apelacioni sud potvrdio da je reč o ubistvu učinjenom u nužnoj odbrani i tako Simeunovića oslobodilo.

Oslobađajuća presuda objavljena je 9 godina i 15 dana posle događaja u kome je 15. novembra 2008. godine I.B. preminuo pošto je metkom iz pištolja bio pogođen u glavu.

Na službenom internet sajtu Apelacionog suda objavljen je izvod iz presude Višeg suda u Pančevo koji je Simeunovića oslobodio optužbi za ubistvo 2014. godine.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Pančevu okr. Dejanu Simeunoviću je stavljeno na teret da je 15. novembra 2008. godine, u Pančevu, obavljajući dužnost radnika fizičkog obezbeđenja postupajući u nužnoj odbrani odbijajući od svog dobra i od dobra drugog istovremeni protivpravni napad oštećenog sada pok. I.B, kome su se kasnije u napadu na okrivljenog pridružila i dva njegova druga, lišio života oštećenog u stanju privremene duševne poremećenosti kada je njegova sposobnost da shvati značaj svog dela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila bitno smanjena usled afekta straha visokog intenziteta sa suženjem svesti, do čega je svojim ponašanjem doveo oštećeni tako što je ispred  kafića, a nakon što je oštećeni po prethodnom napuštanju kafića zbog neprimerenog ponašanja prišao radnicima obezbeđenja ovog kafića, među kojima je bio i okrivljeni i zapretio da će dići lokal u vazduh i sve ih pobiti, nakon čega su oštećeni i njegovo društvo najpre otišli do svog automobila, a  zatim su se vratili do ispred ulaza u kafić gde su drugovi oštećenog najpre oborili oštećenog na tlo sprečavajući ga da dođe u sukob sa obezbeđenjem kafića, ali je oštećeni ustao i kada je bio udaljen 3 metra od okrivljenog iza leđa, iz pojasa izvukao pištolj, repetirao ga i ubacio metak u cev držeći ga u ruci najpre pored desne noge, u kom momentu mu je okrivljeni rekao „šta ćeš sa tim“, nakon čega je oštećeni i dalje držeći pištolj u ruci u usta cevi pištolja sa metkom u cevi uperio prema okrivljenom i D.M, takođe radniku fizičkog obezbeđenja kafića koji su stajali jedan pored drugog ispred kafića, uperivši pištolj u visinu njihovih stomaka, dok se oko i iza njih nalazilo desetak gostiju kafića i uputio pretnju okrivljenom rečima „hoćeš i tebi da pokažem“, te u momentu kada je svedok D.M. rekao oštećenom „hajde da vidimo kakav si frajer“, a oštećeni skrenuo pogled prema ovom svedoku, okrivljeni je skočio prema oštećenom, svojom levom rukom uhvatio oštećenog  za desnu ruku u kojoj je držao pištolj sa metkom u cevi i desnom rukom ga uhvatio za grudi i započeo da ga gura unazad do raskrsnice gde je bila velika čistina, te su se oštećenom pridružila i još dva lica koja su s leđa vukli, udarali i tukli okrivljenog, te u međusobnom otimanju oko pištolja dok je istovremeni protivpravni napad oštećenog i njegovih drugova prema okrivljenom trajao a boreći se za svoj život i nalazeći se u stanju afekta straha visokog intenziteta sa suženjem svesti, u jednom trenutku okrivljeni oteo pištolj oštećenom, pri čemu nije imao potpunu kontrolu nad pištoljem jer je i u tim trenucima dobijao udarce glavom u stomak oštećenog koji je pokušao ponovo da dođe u posed pištolja povlačeći za ruku i nije ga puštao, a u glavu i u leđa od dva svedoka koji su mu zavrtali i desnu ruku u kojoj je držao pištolj, te je prilikom međusobnog guranja, udaranja i otimanja oko pištolja oštećeni zadobio lake telesne povrede, najverovatnije udarcem drškom pištolja, a zatim je u daljem toku međusobnog guranja i otimanja oko pištolja, a kada se pištolj nalazio kod okrivljenog a oštećeni bio u polusavijenom položaju prema napred a okrivljeni stajao ispred njega, u jednom trenutku došlo do prislona u usta cevi pištolja na kožu zadnjeg dela temenog predela glave oštećenog, okrivljeni palcem pritisnuo okidač iz apsolutne blizine izazvao opaljenje metka usled čijeg dejstva su oštećenom prouzrokovanje teške telesne povrede od čijih posledica je oštećeni preminuo 17. novembra 2008. godine, navedeno je na stranici Apelacionog suda u Beogradu.

Na svojoj službenoj internet stranici Apelacioni sud u Beogradu iznosi i svoj nalaz – obrazloženje zašto je odbijena žalba tužilaštva i potvrđena oslobađajuća presuda Simeunoviću.

Po nalaženju Apelacionog suda neosnovani su žalbeni navodi Višeg javnog tužioca u Pančevu kojima se ukazuje da u konkretnom slučaju nema mesta primeni instituta nužne odbrane. Naime, kako je okrivljeni preduzetu radnju izvršenja pritiskanjem palcem okidača, čime je izazvao opaljenje metka, preduzeo prilikom odbijanja istovremenog protivpravnog napada oštećenog, to je pravilno prvostepeni sud našao da u konkretnom slučaju ima mesta primeni instituta nužne odbrane.

U postupku pred drugostepenim sudom Apelacioni javni tužilac u Beogradu je izmenio optužnicu prema okrivljenom u pogledu pravne kvalifikacije, te je okrivljenom stavio na teret izvršenje krivičnog dela ubistvo na mah.

Apelacioni sud je izveo dokaze radi utvrđenja da li se u radnjama okrivljenog stiču elementi bića ovog krivičnog dela, pa je našao da se ne može dokazati da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistvo na mah. Ovo stoga jer postojanje krivičnog dela ubistvo na mah podrazumeva postojanje vremenskog kontinuiteta između napada i radnji izvršenja učinioca upravljene ne ubistvo, pri čemu je potrebno da je učinilac bez svoje krivice doveden u stanje jake razdraženosti napadom od strane ubijenog. Kako u konkretnom slučaju nije moglo biti dokazano da je okrivljeni postupao u stanju jake razdraženosti, s obzirom na stanje u kome se nalazio to isti nije mogao biti oglašen krivim za krivično delo ubistvo na mah, navedeno je na internet stranici Apelacionog suda u Beogradu.

Posle odluke Apelacionog suda ostalo je još da se odluči šta će biti sa pištoljem  koji je “radi zaštite opšte bezbednosti” izrečenom merom bezbednosti još 2008. godine oduzet.

 

 

 

 Marketing

Najnovije vesti