• Tehnička škola „23. maj“

    PANČEVO: Tehnička škola „23. maj“ učestvuje u projektu „Mladi osluškuju“

    U utorak, 26. septembra, u prostorijama Tehničke škole „23. maj“ iz Pančeva, održan je sastanak na kom su prisustvovali predstavnici škole i Kancelarije za mlade. Cilj sastanka bio je uspostavljanje saradnje u okviru projekta „Mladi osluškuju – Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava“, to jest, pružanje podrške učenicima, predstavnicima Učeničkog parlamenta pomenute škole.