Društvo

Dolovačka voda nije za upotrebu!

Pančevo, Sub, 04/07/2015 - 06:54

JKP “ Dolovi” je saopštilo da je rešenjem Pokrajinskog sanitarnog inspektora zabranjeno korišćenje vode za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, jer je utvrđeno da je voda neispravna, kako je navedeno u rešenju, zbog prisustva koliformnih i aerobnih mezofilnih bakterija koje prelaze dozvoljene granične vrednosti, kao i streptokoka fekalnog porekla. U saopštenju koje je potpisao VD direktora JKP “Dolovi”, Treša Radonjin, navodi se da je JKP “Dolovi” preduzelo sve potrebne mere kako bi se vodovodna mreža očistila i dezinfikovala. Sprovodi se hiperhlorisanje i ispiranje celokupne mreže. Naglašavamo da izvoršite vode u Dolovu nije zagađeno, pošto su zagađeni uzorci uzeti sa dve česme koje se praktično već duže vreme ne koriste. Zavod za javno zdravlje Pančeva, nakon preduzetih mera, uzeće ponovo uzorke vode sa istih mesta, sutra, odnosno u subotu 4. jula. Očekujemo da će dve cisterne, koje su dale JKP “Higijena” i JKP “Vodovod i kanalizacija”, sa čistom pijaćom vodom, biti raspoređene od oko 16 časova u centru Dolova i kod autobske okretnice, odnosno na Trgu Oslobođenja. Očekujemo da će gradonačelnik Saša Pavlov obići predveče JKP”Dolovi”.


Marketing

Najnovije vesti