Društvo

PANČEVO: Gradsku upravu napušta 16 dobrovoljaca

Pančevo, Sre, 06/09/2017 - 17:00
Vladimir Đoković

 

 

Gradsko veće usvojilo je novi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana Grada Pančeva.

 

Kako je objasnio načelnik Gradske uprave Milorad Milićević prema novoj sistematizaciji ukupno će biti 287 zaposlenih. Tako je gradska uprava broj zaposlenih svela na nivo određen odlukom Skupštine grada Pančeva.

 

Iako je formalno broj zaposlenih manji za 42 zaposlena u ovoj rundi Gradsku upravu će napustiti 16 zaposlenih – podatak je koji je saopštio načelnik. Razlika su oni ljudi koji su u međuvremenu iz različitih razloga već napustili svoja radna mesta.

 

Svih 16 zaposlenih iz gradske uprave odlaze na osnovu dobrovoljnosti podatak je koji je saopštio načelnik Gradske uprave.Marketing

Najnovije vesti