Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

U kontrolu jednog preduzeća istovremeno će dolaziti više inspekcija

Pančevo, Pet, 02/10/2015 - 09:40

Puna primena novog Zakona planirana je za april naredne godine.

Po novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspekcijske službe dobile su veća ovlašćenja, a takođe predviđena je bolja koordinacija između njih i formiranje jedinstvenog informacionog sistema. U Regionalnoj privrednoj komori Pančeva novine koje ovaj zakon donosi privrednicima iz našeg grada, prezentovao je Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Prema odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, od naredne godine, u kontrolu jednog preduzeća istovremeno će dolaziti tržišna, poreska, komunalna i inspekcija rada. Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Željko Ožegović istakao je da je to najvažnija novina Zakona, koji pripreman skoro godinu. On je u Regionalnoj privrednoj komori Pančeva objasnio da su pripremljeni i podzakonski akti, kao i metodološki priručnici koji će inspektorima olakšati postupanje u konkretnim situacijama. Ožegović je dodao da su za objedinjenu kontrolu formirani stručni timovi koji će pokrivati konkretne delatnosti.

– Postoje stručni timovi za ugostiteljstvo, za bezbednost objekata, za intelektualnu svojinu, za saobraćaj, itd. Rukovodioci stručnih timova nadgledaće stručnu oblast, odnosno zadužene za inspekcijski nadzor u određenoj oblasti. U suzbijanju rada na crno ili nelegalne trgovine biće uključena poreska inspekcija, carina, finansije, tržišna inspekcija i komunalna inspekcija. Oni će praviti svoje planove nadzora od momenta kada počne puna primena Zakona. Dakle, praviće godišnje planove koje će predstavljati nama na koordinacionoj komisiji i na savetu – izjavio je Ožegović.

On je izrazio nadu da će primenom ovog zakona biti suzbijena siva ekonomija i stvorena bolja poslovna klima. Država zbog neregistrovanih preduzetnika ubira oko pet milijardi evra godišnje manje za poreze, a procenjuje se da oko 40 odsto preduzeća posluje van legalnih tokova. Veliki broj ljudi uslužne i zanatske delatnosti obavlja u svojim stanovima, a po novom Zakonu, inspektori će moći i njih da kontrolišu. Ipak, Ožegović tvrdi da inspekcijske službe neće upadati u privatne stanove bez sudskih rešenja.

– Nije to ideja i ovaj zakon je potpuno uredio taj postupak. Dakle, ako radite tu delatnost, možete da se saglasite da inspekcija uđe. Ako niste saglasni s tim, onda se upućuje zahtev nadležnom sudu s obrazloženim zahtevom zašto se traži ta inspekcija, šta je predmet nadzora, itd. Sa svim potrebnim elementima sud izdaje ili odbija taj nalog u roku od 48 sati, pa se sa sudskim nalogom vrši ta vrsta inspekcije – precizirao je Ožegović.

Puna primena novog Zakona o inspekcijskom nadzoru planirana je za april naredne godine, do tada će inspektori predložiti planove rada i koje će delatnosti najviše kontolisati. Za njih su planirane i obuke. Do kraja 2016, biće i napravljen jedinstveni informacioni sistem koji će svim inspekcijskim službama omogućiti uvid u ono što njihove kolege rade, tačnije u zapisnike o sprovedenom nadzoru u preduzećima.

N. Kranjc
MarketingNajnovije vesti