Sport

Besplatni lekarski pregledi za sportiste od 6 do 14 godina

Pančevo, Pon, 07/03/2016 - 12:56
Tanja Marin

Farkaš: Grad će finansirati preglede svih sportista koji ne ulaze u ovu kategoriju

PANČEVO - Novim Zakonom o sportu, koji je stupio na snagu 16. februara 2016. godine predviđeno je da se lekarski pregledi za decu od 6 do 14 godina, sportiste u klubovima i drugim sportskim organizacijama koji se uključuju u organizovane sportske aktivnosti, finasiraju iz Fonda zdravstvenog osiguranja, pa roditelji i klubovi više neće snositi troškove redovnih lekarskih pregleda. Kako svaki sportista mora da obavi redovni lekarski pregled na svakih šest meseci da bi mogao da se takmiči, ova odredba Zakona će u velikoj meri olakšati funkcionisanje klubova, ali i olakšati bavljenje sportom deci čijim je roditeljima ovaj finasijski izdatak predstavljao veliki teret na kućni budžet. 

Sama metodologija lekarskih pregleda kod specijalista sportske medicine se neće menjati u odnosu na dosadašnju praksu, koja uključuje i laboratorijske analize. Promena će biti u samoj proceduri, jer će svako dete za analize krvi i mokraće morati da ima Uput izabranog lekara. Kako bi olakšali čitavu proceduru i sprečili velike gužve u pančevačkom Domu zdravlja su doneli odluku da klubovi donesu spisakove sportista na Školsko ili Predškolsko odeljenje ove ustanove gde će izabrani lekari dece napisati upute, a zatim će ih predstavnik kluba na dan lekarskog pregleda podeliti svojim članovima. Pošto će sada svi lekarski pregledi biti obavljani u Domu zdravlja, zbog velikog broja sportista i klubova u našem gradu, klubovi će morati da unapred zakazuju lekarske preglede, kao bi svi sportisti na vreme, pred početak takmičenja, obavili preglede. Tokom perioda koji obuhvata besplatno obavljanje pregleda sportisti će obaviti 12 lekarskih pregleda na Odseku sportske medicine i četiri (predškolci, u trećem, petom i sedmom razredu) kod svog izabranog lekara u okviru obaveznih sistematskih pregleda. Ovi pregledi će pokrivati period od 6 meseci za bavljenje sportom, koji će važiti i za isti period bavljenja školskim sportom, tačnije deca uključenja u školske sportske aktivnosti neće morati da obave dodatan sistemaski pregled

Tokom 2005. godine sportska medicina je skinuta sa Fonda zdravstvenog osiguranja što znači da su pregledi prestali da se finasiraju preko obaveznog zdravstvenog osiguranja dece. Od tada pa do stupanja na snagu novog Zakona o sportu Grad Pančevo je finansirao redovne lekarske preglede sportista u iznosu koji su klubovi, na osnovu broja dece, tražili. Član Gradskog veća zadužen za sport, Aleksandar Farkaš, predsednik Sportskog Saveza Pančevo, Darko Jovičić i specijalista sportske medicine u Domu zdravlja, dr Zoran Đurđev, apelovali su na roditelje da zarad sigurnosti i opšteg zdravlja svoje dece u buduće vode računa da njihovo dete obavi redovan lekarski pregled. Oni su dodali da će samo na ovaj način roditelji biti sigurni da dete može bezbedno da se bavi sportom, kao i da je čest slučaj da se ovim pregledima otkrivaju deformiteti kod dece (kriv kičmeni stub, ravni tabani, itd.), koji uz stučnu pomoć i pravilan rad mogu biti otklonjeni. 

Pravo na finansiranje lekarskih pregleda imaće deca sportisti od momenta kada napune 6 godina do svog 14-tog rođendana. U toj grupi se nalazi i najveći broj dece koja su uključenja u organizovane sportske aktivnosti sport. Za sve sportiste koja nisu obuhvaćenji ovom zakonskom odredbom Grad će, kao i prethodnih godina, izdvojiti novac iz budžeta za pokrivanje troškovi njihovih lekarskih pregleda. 

T.M.

 Marketing

Najnovije vesti