• zaštitnik građana

    Zaštitnik građana pozvao žene da prijave propuste u ginekološko-akušerskim ustanovama

    Zaštitnik građana Zoran Pašalić,pozvao je sve žene koje su se tokom poslednjih šest meseci suočile sa neadekvatnim lekarskim pristupom tokom porođaja, od njegove pripreme do izlaska iz bolnice, da se obrate toj instituciji, kako bi se stvorili uslovi za utvrđivanje odgovornosti u pogledu nesavesnog postupanja prema porodiljama u ginekološko-akušerskim zdravstvenim ustanovama, bilo da je reč o verbalnom nasilju ili medicinskom nemaru.