Rade Mašić
Razgovor 013: Rade Mašić, predsednik Udruženja „Prepoznaj u sebi”

„Mladost je neosporna snaga”

Pančevo, Pon, 22/08/2016 - 11:27
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 22. avgust – Iako je samo po sebi lepo, roditeljstvo je veoma često i okidač za početak velikih i sjajnih priča, koje tada nisu više deo samo te jedne porodice, nego postaju važne i za širu društvenu zajednicu. Jedna od tih divnih priča je i nastanak Udruženja „Prepoznaj u sebi”, koje je dolaskom na svet dvoje dece, pokrenulo njihove roditelje da nadmaše sami sebe i postanu ljudi sa kojima se rado druže mnoga deca, od kojih uče i sa kojima rado sarađuju. O tome nam priča, Rade Mašić, otac, kreativac, pozitivac i osoba koja vodi Udruženje „Prepoznaj u sebi”.

Ako do sada niste bili u prostorijama ovog Udruženja, ne možete ni da pretpostavite kolika se ljubav i volja krije iza ove priče. Sve pažljivo osmišljeno, vesele boje,…Prosto se ulaskom u „učionice” oseća pozitivna energija i izaziva prijatne emocije, jer se vidi koliko je truda uloženo u samo jedan cilj – da se deca osećaju dobro, da iz sebe izvuku ono najbolje što mogu, da nauče da poštuju i vole sebe. Postoji li nešto važnije od toga?

Prepoznaj u sebi
13950573_10208967630402354_1739474871_o.jpg

 

Kao neformalna grupa počeli su odavno, kada su njihova deca bila mala, ali su vremenom usled sve većih potreba, svoju grupu formirali u udruženje.

Rade nam je pričao o aktivnosti koja je bila ključna da se uozbilji priča. To je bila žirafa. Ne bilo kakva žirafa, već žirafa od recikliranog papira i plastike, koja je napravljena za takmičenje Procredit banke – najlepša kasica, gde je ova ideja i pobedila. Novac je doneo mnogo novog materijala za rad, flomasetere, bojice,… A nakon ove ideje sledio je i predlog jedne majke da pokušaju da apliciraju i za neke veće projekte iz kulture i sl. Tako je sve i počelo.

Prepoznaj u sebi
Foto: Prepoznaj u sebi
13732024_1795447754000188_2196297029695734963_o.jpg

Od prvog ozbljnijeg projekta „Multietnički odnosi”, koji je finansirala Trag fondacija, i u okviru kojeg je bila ideja upoznavanje dece sa kulturom i istorijom Mađara, Slovaka i Rumuna koji žive u Vojlovici, radili su i teme koje se tiču droge, seksualnog vaspitanja, ali i društveno odgovornih iz oblasti obrazovanja i ekologije. Kroz sve projekte koje su realizovali, uvek se provlači ideja poštovanja različitosti i tolerancije. A kao jedan ilustrativan primer je i projekat koji je imao za cilj upoznavanje dece sa problemima kao što su dijebetes, gluvi i nagluvi, u okviru kojeg su deca učila i znakovni jezik. Pogledajte kako je izgledao krajni rezultat u videu.

Ukupno u svim programima prošlo je jako puno dece. Samo u programu Aktivan raspust zabeležno je više od hiljadu dolazaka na predviđene aktivnosti. Ovaj projekat je doneo pregršt pozitivnih komentara, od dece i roditelja. Trajao je tri meseca, i činile su ga sportska, dramska i likovna sekcija. Deca su vežbala, učila da glume i pripremili delo Duška Radovića, a na likovnoj sekciji učili nove eksperimentalne likovne tehnike. Rade kaže da su deca volela da dolaze i da je po jednom veoma kišnom danu izbrojao cak 33 kišobrana. Što govori više od bilo koje reči.

Trenutno je ovo Udruženje u procesu realizacije osam projekata.

Projekat „APLAUZ” koji finansira Trag fondacija, jednogodišnji je program koji predstavlja ciklus obuka na temu tehnika, veština i znanja na temu prikupljanja sredstava u zajednici. Cilj projekta „Aplauz“ je natkrivanje i osposobljavanje scenskog prostora udruženja.

Projekat – javni rad „PODRŠKA” trajaće tri meseca, a ideja je savladavanje školskog gradiva i pomoć u govoru,čitanju, pisanju, učenju i reprodukovanju usvojenog gradiva kroz svakodnevni individualni/grupni rad. Kreativni ciklus bavi se vežbama koje potpomažu koncentraciju, memoriju, logiku, samopouzdanje, sigurnost i kreativnost kroz svakodnevni individualni/grupni rad uz savremene i nove metode.

boje
Foto: Prepoznaj u sebi
13988220_1809674305910866_3351504738678798893_o.jpg

Projekat „LEPOTA BOJA”, realizuje se do septembra, finansira ga  Sekretarijat za kulturu grada Pančeva i bavi se novim slikarskim tehnikama i eksperimentalnim metodama, novim tehnikama oslikavanja raznih materijala i primenom novih metoda oslikavanja na zidu i staklu. Tokom realizacije, deca i mladi se upoznaju sa mnogim tehnikama i metodama. U sklopu programa biće realizovana i izložba radova koja su deca i mladi izradili.

Foto: Prepoznaj u sebi
14067755_1809674529244177_2497929096156436484_o.jpg

Projekat „MOJ IZBOR” realizuje se do septembra i ima za cilj smanjivanje predrasuda o mladima sa invaliditetom i njihova promocija u širem okruženju (lokalna zajednica, vršnjaci) kroz vršnjačku edukaciju na moderan i nesvakidašnji način.

Pojekat „BAŠTOVAN” počeo je polako sa realizacijom, a finanisira ga Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Pančeva, sa ciljem da se kod dece i mladih podigne svest o očuvanju životne sredine, racionalnom korišćenju prirodnih dobara koje ne prouzrokuje degradiranje i uništavanje životne sredine, već, naprotiv, utiču na održavanje i podizanje kvaliteta životne sredine i stepena svesti o njenim  potencijalima koji odgovaraju potrebama sadašnjih i budućih generacija. Kroz edukaciju i kreativan rad prepoznati i prihvatiti nove, originalne vidove iskorišćavanja „otpada“, čime će se efekat zaštite životne sredine podići na viši nivo.

Projekat – ekološka manifestacija „PRO-AKTIV” trajaće od oktobra do decembra kao manifestacija koja će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti građana Grada Pančeva i okolnih naselja.

Projekat „ŠTA GLEDAMO” realizovaće se do septembra i predstavice film kao jednu od najvažnijih savremenih medija koji je oduvek imao trostruku funkciju: informativnu, obrazovnu i zabavnu. Cilj ovog projekta je upoznavanje dece i mladih sa pregledom najboljih ostvarenja sedme umetnosti. Projekt se bazira na filmskim projekcijama koje će na najbolji način predstaviti sve aspekte filma.

13652903_1793001910911439_4110218590524539666_o.jpg

 

Skoro objavljen projekat koji će finansirati Grad Pančevo je i projekat „NAŠ PEČAT” koji će se raditi sa učenicma sedmog i osmog razreda osnovnih škola, u okviru kojeg će se pričati o društvenim mrežama – šta oni koriste, da li se snalaze u moru informacija i sl.

Programi Udruženja „Prepoznaj u sebi” namenjeni su školskoj deci i mladima do 26 godine koji sve o ovom Udruženju mogu saznati preko društvenih mreža ili telefona organizacije. Budući projekti će se uglavnom održavati po osnovnim školama u Pančevu, ali na svim aktivnostima koje se odvijaju prostorijama Udruženja mogu prisustvovati svi oni koji to žele.

Rade Mašic kaže da ne moraju svi biti vrhunski u onome čime se bave. Ideja je da se svako oseća dobro u svojoj koži i da da svoj maksimum. Rezultati kažu da deca koja koriste programe koje relazuje ovo udruženje, gde je ključna osoba idejni tvorac i koordinatorka Vesna, u značajnoj meri napreduju. On zaključuje da iako nekako sve ide na dole, naša deca idu na bolje.

„Mladost je neosporna snaga”, kaze Rade sa velikim entuzijazmom i nadom u pogledu.

M. M. VeličkovićMarketing

Najnovije vesti