Društvo

PANČEVO: Nagrade za studente i studentkinje završnih godina

Izvor: 
GU Pančevo Sre, 07/06/2017 - 13:54

Regionalni centar za talente “Mihajlo Pupin” Pančevo i Kancelarija za mlade grada Pančeva pozivaju studente i studentkinje koji su školske 2016/17. prvi put upisali završnu godinu četvorogodišnjih ili dužih studija (drugi stepen studija po Bolonjskom sistemu školovanja) na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 

– državljani su Republike Srbije ili imaju status izbeglice ili raseljenog lica,

– imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, odnosno boravište za lica koja imaju status izbeglog ili raseljenog lica,

– prvi put su upisali završnu godinu studija u školskoj 2016/17. godini,

– imaju prosečnu ocenu tokom svih godina studiranja najmanje 9,00 i

– predhodnih godina nisu dobijali nagradu od grada,

da se prijave na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2016/17. godinu.

Potrebno je da studenti i studentkinje koji ispunjavaju navedene uslove, dostave sledeću dokumentaciju:

1. Prijavu (pisanu u slobodnoj formi) sa kratkom biografijom sa adresom, brojem telefona i imejlom,

2. potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija u školskoj 2016/2017. godini,

3. potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni tokom svih godina studiranja,

4. kopiju lične karte.

 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2016/17. godinu, najkasnije do 30.06.2017. godine, Kancelariji za mlade grada Pančeva (Gradska uprava grada Pančeva, 2. sprat, kancelarija broj 204), radnim danima od 9 do 15 časova, ili sa istom naznakom poslati poštom, na sledeću adresu:

Gradska uprava grada Pančeva-Kancelarija za mlade (Kancelarija 204)

Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo

Prijavu dostaviti i elektronskim putem, na mejl [email protected].

 

Za sve dodatne informacije studenti i studentkinje se mogu obratiti Kancelariji za mlade grada Pančeva, putem telefona 013/308-795 ili mejla [email protected].Marketing

Najnovije vesti