Društvo

Predstavljen tim i program za izradu Strategije razvoja sporta u Pančevu

Pančevo, Čet, 28/05/2015 - 08:51

Aleksandar Farkaš, Nenad Maletin, Predrag Stojadinov, Branko Krsmanović, Nenad Marin i Biljana Mioč članovi su tima koji će biti zadužen za izradu Strategije razvoja sporta u Pančevu za period od 2015. do 2018. godine. Tim koji čini gradski većnik zadužen za oblast sporta, članovi Sportskog saveza Pančeva i Saveta za sport, kao i stručni saradnici za sport u Gradskoj upravi ima zadatak da u saradnji sa klubovima, sportistima, sportskim stručnjacima, školama, predškolskim ustanovama, ali i onima koji se sportom ne bave, sastave dokument koji će odrediti pravac razvoja sporta u našem gradu. Tim koji će se baviti izradom Strategije je na jednom od prvih sastanaka doneo odluku da ovim dokumentom moraju biti obuhvaćeni svi građani Pančeva i da ona treba da omogući da se svi, bez obzira na uzrast, pol, nacionalnu ili versku pripadnost, bave sportom. U narednom periodu potrebno je da se ispita stanje na terenu, da se utvrdi šta je urađeno prethodnom Strategijom, kao i koje su želje i preferencije sportista, ali i onih koji se sportom, iz nekog razloga, ne bave. Zatim sledi i prikupljanje potrebne dokumentacije, kao i organizovanje fokus grupa, javnih rasprava i tribina, nakon čega će šestočlani tim odrediti mehanizme koji će omogućiti da se Strategija realizuje. Nacrt Strategije će biti gotov u septembru ili oktobru, nakon čega će građani moći da daju dodatne primedbe i sugestije. Gradski većnik zadužen za sport Aleksandar Farkaš istakao je da se usvajanje Strategije od strane Skupštine grada Pančeva očekuje u novembru, zbog obimnosti procesa i kompleksnosti posla u koji žele da uključe sve zainteresovane strane. T.M


MarketingNajnovije vesti