Usvojen izveštaj Vodovoda za 2015. godinu

82 miliona gubitka odnela amortizacija

Pančevo, Uto, 23/08/2016 - 17:24
Vladimir Đoković

PANČEVO, 23. avgust – Gradsko veće je jednoglasno i bez rasprave prihvatilo finansijski izveštaj JKP „Vodovod i kanalizacija” za 2015. godinu.

Vodovod je tokom ove godine imao 669 miliona dinara prihoda, dok su rashodi bili 751 milion dinara, pa je zabeležen gubitak od 82 miliona dinara. Kako je istakao direktor Aleksandar Radulović podnoseći izveštaj članovima veća, gubitak je uslovan, jer su iskazani troškovi amortizacije 121 milion dinara koji su ostali nepokriveni.

I u 2015. godini zabeležen je trend smanjenja potrošnje vode, a Vodovod nastoji da poveća broj potrošača. Sa priključenjem Dolova na gradski vodovod, ali i priključenjem Kačareva, što je u planu da usledi, kao i izgradnja vodovoda do Jabuke i Glogonja, povećava se broj potrošača koji dobijaju kvalitetniju vodu.

Na gradski vodovod 2015. godine bilo je priključeno preko 23 hiljade potrošača, proizvedeno je oko 9 miliona kubnih metara vode, dok je fakturisano oko 6,5 miliona kubika. Gubitak veći od 28 odsto proizvedene vode, kako je istakao direktor Radulović, manji je od prosečnih gubitaka vodovoda u Srbiji.

Što se kanalizacije tiče, ovo javno preduzeće ima više od 30 hiljada potrošača i godišnje prepumpa više od 5 miliona kubika otpadne vode.Marketing

Najnovije vesti