Četvrtak, 7. Jul 2016 - 12:00

Izložba master projekata studenata Arhitektonskog fakulteta

Gradska uprava

U četvrtak, 07. jula 2016. godine, u 12.00 časova u holu Gradske uprave grada Pančeva, biće otvorena izložba master projekata studenata master studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u okviru saradnje grada Pančeva i Arhitektonskog fakulteta.

Osnovna tema radova 25 studenata studijskog programa Integralni urbanizam bila je "Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem", poligon za izradu projekata teritorija grada Pančeva, dok je razvojni okvir i polazna tačka bila "Strategija razvoja grada Pančeva za period 2014-2020. godine". 

Trg Kralja Petra 2
26101 Pančevo
Serbia
Četvrtak, 7. Jul 2016 - 12:00