Ponedeljak, 19. Septembar 2016 - 10:45

Media Art Fest u Kovinu

 

Media Art Fest održava se prvi put, a projekat je zamišljen u vidu umetničke radionice, komunikacije, edukativnog, kreativnog i prezentacijskog karaktera učesnika, odnosno umetnika. Program festivala, osmišljen je kao interaktivni projekat umetnika bez postprodukcijskog procesa, kroz program koji će biti aktivan u galeriji Centra za kulturu, kao i na terenu.

Tehnologija, inovacija, ekonomija i priroda u vezi sa umetnošću poseduju zajedničko poreklo u sadašnjoj društvenoj determinisanosti. Sve pojave čine elemente društvenog razvoja koji je tekao u međusobnom prožimanju, gde se u određenom kontekstu svaka pojava na svoj način reprezentuje kroz trenutno sociološko okruženje. U tom smislu leži i osnovni koncept Media Art Fest u kome se selektirani umetnici osvrću i na lokalitet grada Kovina i okoline kroz prirodne, ekonomske i društvene potencijale kroz savremeni i konceptualni umetnički izraz. Media Art Fest selektira i prezentuje umetnike iz različitih sfera umetničkog delovanja kroz fotografiju, video, instalaciju, performans i novih medija koji svojim radom u medijumu deluju direktno ili indirektno u konekciji sa tehnologijom, ekonomijom, društvenim razvojem, inovacijom, naukom, prirodom i umetničkim istraživajem. Selektirani umetnici učestvovaće u prezentaciji svog dosadašnjeg rada, diskusijama, radionicama i predstaviti finalni projekat ostvaren tokom boravka na Media Art Festu.

Selekcija prvog Media Art Festa pripala je moderatorima ovog festivala Milanu Živkoviću i Vaštag Vendelu. 

Umetnički direktor Media Art Festa je Vaštag Vendel.

Umetnici:

Vladimir Frelih, Osijek, Hrvatska

Veljko Zejak, Ljubljana, Slovenija

Danja Tekić

Ivana Tomanović

Milan Živković

Organizator Media Art Festa: Centar za kulturu Kovin

Partneri Media Art Festivala: Turistička organizacija opštine Kovin, EPSON, Studio One, Plamen Grad Kovin, Radio Bus Kovin i Radio Lux Smederevo.

Pokrovitelj Media Art Festivala: Opština Kovin

Cara Lazara 85
26220 Kovin
Serbia
Ponedeljak, 19. Septembar 2016 - 10:45