Za 16 miliona dinara očekivano zapošljavanje 52 lica

Pančevo pomaže zapošljavanje sa više od 26 miliona dinara

Pančevo, Pet, 27/01/2017 - 16:13
Vladimir Đoković


Gradsko veće usvojilo je lokalni Akcioni plan za zapošljavanje kojim se detaljnije uređuje kako će biti potrošeno više 26,7 miliona dinara, gradskim budžetom opredeljenih za podršku zapošljavanju Pančevaca.

Od ukupnog iznosa 8,5 miliona dinara opredeljeno je za dodelu subvencija za samozapošljavanje, a očekivani rezultat je 17 zaposlenih lica.

Iz ukupne sume 7,5 miliona je opredeljeno za subvencionisanje otvaranja novih radnih mesta. Očekivani rezultat je zapošljavanje 35 lica. Dodatnih 5 miliona dinara opredeljeno je za stručnu praksu kao meru za zapošljavanje, a očekuje se da će oko 20 lica biti osposobljeno za samostalan rad u struci.

Sa 1,6 miliona dinara Pančevo će učestvovati u finansiranju javnih radova za kategorije teže zapošljivih lica. Studentska letnja praksa biće podržana sa ukupno 600.000 dinara. Dok je za Sajam za zapošljavanje izdvojeno pola miliona dinara. I ove godine Pančevo će sa 1,4 miliona dinara podržati unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave. A na pravno finansijsko savetovanje u poslovanju početnicima u biznisu biće potrošeno gotovo 1,7 miliona dinara.
MarketingNajnovije vesti