Foto: Mirjana Marić
Društvo

PANČEVO: Požarevačka Ariva inicirala privatno javno partnerstvo u javnom prevozu Pančeva

Pančevo, Pet, 20/04/2018 - 10:12
Vladimir Đoković

 

Gradskim vlastima Pančeva firma Ariva podnela je “Samoinicijativni predlog projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti javnog prevoza”. Ariva sebe vidi kao privatnog partnera sa preko 50 posto vlasništva u mogućem privatnom javnom partnerstvu na ne manje 15 godina.

Kao javne partnere Ariva u budućem poslu prepoznaje pored Grada Pančeva i ATP – javnog prevoznika čiji je grad Pančevo osnivač. Navedena su dva modela, prvi u kome ATP i Ariva osnivaju novi privredni subjekat “društvo posebne namene”, a drugi da Ariva postane partner koji ima udeo u ATP. Preduslov za drugi je da grad Pančevo korporatizuje ATP.

U oba slučaja Ariva računa da gradski prevoznik ostane na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama.

Javno privatno partnerstvo nastaje kroz javni ugovor koji zaključuju privatni i javni partneri. Ariva predlaže da glavne obaveze javnih partnera bude poveravanje privatnom partneru delatnosti gradskog i prigradskog prevoza. Kao nenovčani ulog u privatno javno partnerstvo mogli bi biti uneti autobusi u vlasništvu grada Pančeva (koristi ih ATP), kao i da prenese pravo svojine odnosno korišćenja na autobuskoj stanici, odnosno autobazi – depou ATP-a na Novoseljanskom putu. Kao obaveza Grada Pančeva posebno se navodi održavanje infrastrukture neophodne za ovaj posao (ulica, puteva, stajališta i tako dalje).

Kao obaveze privatnog partnera u ovom javnom – privatnom partnerstvu Ariva vidi: nenovčani ulog u kapital, investicioni i socijalni program, finansiranje, upravljanje i održavanje voznog parka, i upravljanje privrednim subjektom.

Kako saznajemo dokument Arive iz gradske kuće prosleđen je na početno razmatranje u ATP.Marketing

Najnovije vesti