Ekonomija

PANČEVO: Odluka o planu reorganizacije Petrohemije na Vidovdan

Pančevo, Uto, 06/06/2017 - 09:28
Vladimir Đoković

 

Privredni sud u Pančevu je rešenjem od 11. maja pokrenuo prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom “HIP Petrohemijom”. Tako je sud pozitivno odgovorio na zahtev Petrohemije upućen krajem aprila. 

Za troškove, oglasa ali i druge, Petrohemiji je rečeno da uplati 500.000 dinara. A poveriocima Petrohemije ostavljeno je 15 dana od objavljivanja ove oglašene sudske odluke da prijave svoja potraživanja.

Posle ovakve odluke teku i rokovi u kojima poverioci Petrohemije mogu podneti primedbe na plan reorganizacije koji je Petrohemija predložila.

Privredni sud ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije Petrohemije zakazao je za Vidovdan – 28. juni 2017. godine.

Postupak oko plana reorganizacije Petrohemija je već vodila pre godinu dana ali se i pre odluke suda od njega odustalo. Marketing

Najnovije vesti