Ekonomija

Veće plate - vruća tema u Rafineriji nafte Panćevo

Pančevo, Pet, 05/07/2019 - 07:32
Vladimir Đoković


Korekcija zarade bila je tema hitnog sastanka predsednika Sindikata RNP sa direktorom Bloka Prerada koji je održan u četvrtak, saopštio je Sindikat.

Prema rečima direktora, kako su aneksi ugovora o radu dostavljeni u zatvorenim kovertama, naknadno su uočene određene nepravilnosti kod jednog broja radnika, zbog čega je dogovoreno da poslodavac hitno preispita svaku pojedinačnu korekciju osnovne zarade, kako bi učinjene greške bile otklonjene, objavljeno je na sajtu Sindikata RNP posle sastanka. 

Od uvođenja mera štednje 2015. godine, poslodavac internim aktima, koji ne sadrže elemente osnovne zarade utvrđene Kolektivnim ugovorom, jednostrano uređuje reviziju osnovnih zarada, zbog čega će Sindikat tražiti hitnu promenu ove, po radnike nepovoljne prakse, na jedan od sledećih Zakonom predviđenih načina – revizijom člana 43. Kolektivnog ugovora i Sporazumom o povećanju osnovnih zarada najmanje jednom godišnje, a koji se potpisuje sa Generalnim direktorom do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu; mirnim rešavanjem spora putem arbitraže ili otkazom Kolektivnog ugovora, predlozi su Sindikata RTP.

Sindikat navodi da je Odluku o raspodeli ovogodišnjeg budžeta za povećanje zarada doneo je jednostrano menadžment Rafinerije koristeći još jednom svoje interne akte.

- Sindikat je zahtevao linerano povećanje zarada za sve zaposlene na koje se odnose odredbe Kolektivnog ugovora. U Bloku Prerada, u okviru dodeljenog budžeta, o korekciji zarade odlučivali su isključivo direktor bloka, HR direktor i direktori direkcija. Sindikatu nisu dostavljeni kriterijumi na osnovu kojih su vršili raspodelu povećanja zarada, kao ni broj radnika koji usled toga nije dobio povećanje plate, te je na današnjem sastanku dogovoreno da direktor Bloka Prerada navedeni izveštaj dostavi Sindikatu tokom sutrašnjeg dana. Trenutno se informacije dobijaju neposredno od zaposlenih koji su potpisali anekse, navodi se u Saopštenju.

Koristeći ovakvu praksu, koja predstavlja flagrantno kršenje odredbi Kolektivnog ugovora, poslodavac je unapred učinio obesmišljenim svake pregovore o korekciji zarada, ocenujuju u Sindikata i dodaju da "u takvim okolnostima, Sindikat će insistirati da se preispita poštovanje Kolektivnog ugovora od strane poslodavca po svim osnovama, nakon čega će tražiti sastanak sa generalnim direktorom, kako bi mu neposredno predočio stvarni položaj radnika u kompaniji".
MarketingNajnovije vesti