Voz na Strelištu Pančevo
Društvo

SAOBRAĆAJNA STUDIJA: Jeftiniji autobuski prevoz iz Pančeva do Beograda moguć – vozovi skupa opcija?

Pančevo, Ned, 10/12/2017 - 10:48
Vladimir Đoković

 

 

Grad Pančevo je naručio, dobio i platio Studiju opravdanosti zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika Grada Pančeva i Grada Beograda koju su izradili Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i PTC – Pablik Transport Konsult, firma iz Beograda.

Studija opravdanosti je na više od 75 strana a dokazuje da postoje mogućnosti i da bi mnogostruka korist bila da Pančevo i Beograd zajednički vode autobusku liniju od glavne autobuska u Pančevu do beogradske stanice  - Pančevački most.

Procena navedena u studiji je da 7.331 vožnja na relaciji Pančevo Beograd i Beograd Pančevo postoji dnevno. Od čega je autobusom 6.700 vožnji.

Firme koje su radile studiju barataju podatkom dobijenim anketom na uzorku od 630 ispitanika od kojih bi preko 90 posto volelo da saobraćaj bude integrisan. A više od 89 odsto po dolasku u Beograd koristi dalje beogradski javni gradski prevoz. Od ukupnog broja ispitanika više od 83 posto je u dnevnim migracijama (posao, škola, fakultet).

Konstatacija studije je da sada putnici ka Beogradu plaćaju dve karte za neintegrisani sistem što je više nego da plaćaju treću zonu beogradskog prevoza, u kome bi se integrisana linija Pančevo Beograd našla, ako bi bila uspostavljena.

Stručnjaci koji su uradili studiju opravdanosti odluku dva gradonačelnika, Saše Pavlova i Siniše Malog, da u aprilu potpišu sporazum kojim bi se otpočeo proces integrisanja prevoza otvoreno ocenjuju kao “ispravan i vizionarski” čin.

U studiji se navodi da je vršni saobraćaj  na ovoj liniji između 6 i 8 časova radnim danom kada putuje 1.140 putnika. Oni predlažu da budućom poluekspres linijom, jer bi od početne u Pančevu do beogradskog Pančevačkog mosta imala 6 stajališta, u jutarnjem špicu saobraćaj 10 autobusa. Dok bi u popodnevnom špicu od 14 do 18 sati bilo 7 autobusa. Prvi polazak po ovom po ovom modelu bio bi u 4.45 sati a poslednji dolazak 00.22 sata.

Sadašnji trošak prevoza na ovoj liniji je mesečno nešto više od 9,9  miliona dinara sa PDV-om a prihodi sa linije su 13,5 miliona dinara. U slučaju integrisane linije, po modelu koji se predlaže, transportni troškovi bi bili nepunih 9,6 miliona dinara a procenjeni prihodi 14,8 miliona dinara. A tokom 24 sata bilo bi u svakom smeru po 87 polazaka autobusa.

Za model integrisane linije ka Beogradu u studiji opravdanosti su izračunate i cene karata, koje bi važile i za dalji javni prevoz po Beogradu. Personalizovana karta za zaposlene mesečno bi koštala 4.490 dinara, ista takva za đake i student po 2.000 dinara, ostale personalizovane mesečne bi koštale 2.000 dinara dok bi se nepersonalizovana karta naplaćivala 179 dinara od Pančeva do Beograda i sa vremenskim trajanjem za javni prevoz po Beogradu.

U studiji opravdanosti stručnjaci su se bavili i produženjem linija BG voza do stanice Pančevo Vojlovica, odnosno stanice Pančevo Glavna pa i modelom da se pojača saobraćanje BG voza do Ovče.

Uspeli su, prema postojeći cenama, da izračunaju kako bi BG voz sa 104 polaska (11 garnitura vozova sa ukupno 62.000 mesta dnevno u vozovima) do Vojlovice koštao 18 miliona dinara. Da bi u istoj frekfenciji sa kraćom linijom do Pančevo Glavna (10 garnitura) mesečno koštalo 10 miliona dinara. Prema podacima iznetim u studiji trenutno ostatke Beovoza, iz koga se u Ovči preseda na BG voz, koristi dnevno oko 600 putnika.

Interesantno je primetiti šta je studija  stvarno novo rekla, jer da linija ka Beogradu unosna – to se zna, kao što se zna i da manje građana putuje vozom od kada je smanjen broj polazaka a preseda se u Ovči. Takođe nije novina da Pančevci koji su svakodnevno javnim prevozom u Beogradu – plaćaju za dva prevoznika. A to bi mogao biti potencijal da se građanima uštedi neki dinar kroz integrisani prevoz – odnosno jedinstvenu tarifu od Pančeva do odredišta u samom Beogradu.

Studiju zaključuje tabela “matrice i alokacije” rizika. Tu se decidirano ne navodi ko bi bio operater integrisane linije Pančevo – Beograd. Valjda bi i to bio prostor u kome bi se dogovarale uprave dva grada, jer i Pančevo i Beograd imaju svoje javne prevoznike, komunalna preduzeća, čiji rad dotiraju iz gradskih budžeta.

 

 Marketing

Najnovije vesti