Društvo

PANČEVO: Savetniku za zaštitu prava pacijenata od početka godine podneto četiri prigovora

Pančevo, Sub, 27/04/2019 - 09:37
Suzana Prvulj


Savetniku za zaštitu prava pacijenata je u 2018. godini podneto ukupno osam prigovora građana, a u ovoj godini, do sada, podneto je četiri prigovora.

Jelena Mokran Anđelovski, savetnik za zaštitu prava pacijenata, saopštila je za 013info da joj se Pančevci obraćaju iz različitih razloga, a da je u najvećem broju slučajeva to zbog nemogućnosti zakazivanja pregleda, neljubaznosti zdravstvenih radnika i kvaliteta pružene zdravstvene usluge.

Jelena Mokran Anđelovski dodaje i da je znatno veći broj pacijenata koji se obraćaju za pomoć, ali koji do kraja ne podnesu prigovore.

Upitana da prokomentariše da li se situacija kada je reč o pritužbama građana bolja ili se pogoršala u odnosu na prethodni period, izjavila je:

- Lično smatram da se, od momenta kada je savetnik za zaštitu prava pacijenata u gradu Pančevu počeo sa obavljanjem poslova, dakle, od decembra 2014. godine pa do danas, javlja u proseku sličan broj pacijenata, te se ne može reći da li je nezadovoljstvo pacijenata bilo veće ranijih godina ili sada.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u lokalnoj samoupravi pruža informacije i savete o pravima pacijenata i pruža zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Preciznije, kako je Jelena Mokran Anđelovski pojasnila, svaki pacijent koji smatra da je bilo koje njegovo pravo kao pacijenta povređeno, može se obratiti savetniku za zaštitu prava pacijenata. Tom prilikom, obaveštava se o mogućnosti podnošenja prigovora. Prigovor može podneti pacijent lično ili njegov zakonski zastupnik. Ukoliko je potrebno, pacijenti se upućuju na druge nadležne institucije, pružaju mu se potrebne informacije i saveti, a ukoliko je to moguće, problem se rešava odmah.




Marketing



Najnovije vesti