Projekat „Kad ostariš, niko ne kuca na tvoja vrata”

Preventivni programi brige o starima u Pančevu

Pančevo, Uto, 09/08/2016 - 15:23
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 9. avgust – Na teritoriji Pančeva živi 4.500 stanovnika koji pripadaju populaciji starijoj od 65 godina. Kako starost sa sobom nosi i veći broj zdravstvenih tegoba, tako je adekvatna briga o starima neophodna kako od njegove porodice, tako i institucija u zdravstvenom sistemu koje imaju obavezu da brinu o njima.

Na nivou države, pa tako i Pančeva, zdravstveni nadzor nad osobama koje su pod posebnim rizikom za zdravlje i čije je zdravlje narušeno, a to su starije osobe od 65 godina, vrši patronažna služba. Obavezan, redovan program rada ove službe podrazumeva kućne posete starijim licima jednom godišnje.

Prilikom patronažne posete osobama, starijim od 65 godina, patronažna sestra procenjuje zdravstveno stanje, psihosocijalno funkcionisanje, uslove života i faktore rizika za zdravlje, uključujući tu i rizik njihovog zanemarivanja i zlostavljanja. Patronažna sestra u radu sa starijim licima od 65 godina ukazuje na zdrav i pravilan način života, što je veoma značajno za osobe u tom periodu života. Neke od tema o kojima sa njima razgovaraju su: pravilna ishrana, značaj redovne kontrole zdravlja, higijena i nega usta i zuba-proteze, prevencija povređivanja i padova.

„Mi izlazimo na teren po nalogu lekara, ali jako često, na primer, kada kupamo bebu, vidimo da u toj kući živi neko stariji. Prilikom obrade porodice, mi možemo da zakažemo sledeću posetu osobi koja je starija od 65 godina. Na taj način vršimo kontrolu zdravstvenog stanja i vršimo zdravstveno vaspitni rad u vidu individualnog razgovora - šta je to njima teško, u kakvim uslovima žive i da li neko ima da brine o njima”, rekla je Andrijana Ratkov, glavna patronažna sestra Doma zdravlja Pančevo.

Andirjana Ratkov, glavna sestra patronažne službe Doma zdravlja Pančevo
anja.jpg

Ona je objasnila da vrlo često dolaze do starih lica preko naloga lekara ili nekog sestrinskog otpusnog lista, koji ukazuje na to da je ležao u bolnici ili ako je posećivao Klub za stara i odrasla lica, i tom prilikom bude utvrđeno da nešto nije u redu sa pritiskom, korisnik je redovne terapije. To daje povod da se zakaže i sledeća poseta, da se proveri pritisak i sl., nakon čega se spajaju sa izabranim lekarom.

Preventivni rad patronožne službe remeti nedostatak podataka o starim osobama.

„Naš najveći problem je kako da stignemo do starih. Po nekom pravilniku mi bi trebalo da obiđemo oko 4500 osoba godišnje, od preko 65 godina. Od ukupnog broja stanovnika na teritoriji Pančeva je to oko 20%, a nemamo tačan uvid gde oni žive i gde se nalaze. Jedini način je nalog lekara, preko mesnih zajednica, Klubova za odrasla i stara lica i sl. Malo je bolja situacija na selu, jer su tamo patronažne sestre koje poznaju sve te ljude, pa je tako lakše, doći i do većeg broja”, objašnjava Andrijana.

U 2014. godini patronožna služba je obišla oko 2300 starijih osoba, dok je prošle godine bilo oko 2000 obuhvaćenih. Kako glavna sestra patronaže kaže, da se obiđe 4500 starih je potrebno 24 sestara, a u ovoj službi radi samo njih 16.

baba-sedi.jpg

 

„Mi smo obišle pola od tog broja, što je velika cifra. Za prvih šest meseci ove godine, obišle smo 900 lica. Mnogo nam pomažu preventivne akcije, jer stari dolaze na te preglede. Dosta sarađujemo sa preventivnom službom, i to je jedan od načina kako dolazimo do kontakata”, kaže Andrijana.  

Rad patronožne sestre podrazumeva rad u lokalnoj zajednici - mesnim zajednicama i klubovima za odrasla i stara lica. Individualni razgovori i merenje krvnog pritiska jednom nedeljno na različitim lokacijama, olakšava dostupnost podataka i veći broj poseta ovoj populaciji. Mesta gde se ovi razgovori i pregledi obavljaju u Pančevu su u mesnim zajednicama „Kotež 1” (sredom od 9 časova), „Strelište” (četvrtkom od 12 časova), MZ „Tesla” i MZ „Gornji grad” od septembra. Klubovi za odrasla i stara lica u naselju Tesla – utorkom od 11 časova. Centar i ul. Maksima Gokog (četvrtkom od 11 časova).

tekst_stari_1.jpg

 

Zdravstveni nadzor, adekvatna zdravstvena i socijalna intervencija nad starijim licima od 65 godina podrazumeva kontrolu zdravlja ili bolesti u slučaju određenih hroničnih nezaraznih oboljenja (dijabetes, kardiovaskularni bolesti) ili oboljenja od većeg socioekonomskog značaja, što je veoma često u ovom periodu života. U slučaju otkrivanja nepravilnosti, rizika koji narušavaju zdravlje ili već postojeću situaciju, patronažna sestra ima ulogu da obavesti izabranog lekara o nađenom stanju, uputi korisnika lekaru ili uključi službu socijalne zaštite, a preko nje i službu za organizovanje gernatodomaćice, itd. U slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja, patronažna služba interveniše i pruža pomoć uključujući ceo tim koji radi na sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja prema Pravilnicima pružanja zdravstvene zaštite.

Osim patronaže, humanitarna organizacija Crveni Krst Pančevo se takođe bavi prevencijom. Na teritoriji Pančeva, nedavno je realizovana obuka iz kućne nege bolesnika, koja je rađena kako bi se unapredio kvalitet života starijih. U obuku su bili uključeni članovi porodica, koji su kroz 12 časova naučili najosnovnije radnje, tehnike, veštine, kako mogu da se brinu o starijim članovima porodice. Kao i u svakom projektu, Crveni Krst je prevenstveno radio obuku sa volonterima ove organizacije, a kasnije su bili uključeni i građani koji su se dobrovoljno prijavili. Kroz obuku je prošlo oko 180 ljudi.

Crveni Krst ima preventivno ulogu, a to je edukacija stanovništva i volontera. Kada na terenu identifikuju neki problem, vrši se komunukacija sa Klubovima za stara i odrasla lica, kao i sa patronažnom službom.  

Jasminka Ristić, stručna saradnica Crvenog Krsta
tekst_stari_2.jpg

Od 2005. do sada realizovali su više projekata koji se bave starijom populacijom. Ova organizacija trenutno sprovodi projekat „Solidarnost među generacijama”, u koji su uključeni učenici 7. i 8. razreda, koji sa volonterima brinu o starijima u naseljnim mestima. Kako Jasminka Ristić, stručna saradnica Crvenog Krsta kaže, ideja je identifikacija neotkrivenih potreba starih, vraćanje poštovanja i onoga što je izgubljeno. Kao i da se postojeće vrednosti sačuvaju, obnove i traju.

logo_kancelarija.jpg


Marketing

Najnovije vesti