Tamiš Pančevo
Društvo

Vojvodina dodelila na desetogodišnje upravljanje ribarsko područje Banat – izgubila dva javna preduzeća i Ribolovački savez

Pančevo, Pet, 29/11/2019 - 00:17
Vladimir Đoković


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine posle spovedenog konkursa doneo je Odluku o ustupanju na korišćenje delova ribarskog područja Banat – ustanovi “Rezervati prirode” iz Zrenjanina. Ova ustanova koristiće dobijena ribarska područja u sledećih 10 godina, po uslovima koji će biti ugovoreni sa Sekretarijatom. Ovakva odluka doneta je posle sprovedenog javnog konkursa.

Kako je navedeno kao nepotpuna odbačena je prijava JP “Nacionalni park Fruška gora” koji je tražio na korišćenje delove ribarskog područja “Banat”. Kao neuredna odbačena je prijava DOO “Ribolovački savez Vojvodine” koji je tražio na korišćenje delove ribarskog područja Banat i Srem.

Kao neuredna odbačena je i prijava JVP “Vode Vojvodine” koji su tražili da im se ustupi na korišćenje deo ribarskih područja “Banat”.

Dok za delove ribarskih područja Bačke nije ni bilo podnetih prijava -  pa se oni ne ustupaju.
MarketingNajnovije vesti